– Der hvor beregningene finner at boliger og/ eller uteområdene til boligene blir påvirket av støy over fastsatte grenseverdier, utredes det videre …

Leave a Reply