Dersom hele dette volumet blir nedgradert til høyrisiko, vil volumet av eiendom i dette segmentet mer enn dobles. Frykten for nedgradering er …

Leave a Reply

Generated by Feedzy