Beboere frykter også at treet skal blåse over ende og skade deler av bolig. – Det er ikke pent lenger, og dessuten går rotsystemet ut i marka og …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *