En slik økning vil bety 143 kroner mer å betale for en gjennomsnittlig bolig med uendret skattesats. For alle boliger er det et bunnfradrag på 100.000 …

Leave a Reply