Lønnsemdskurva: Illustrasjonen viser driftsmarginen til Uniqon Eiendom dei siste fem åra. Prosenttalet i boksen til venstre er marginen det siste …