Han bygger seks boliger på Mølleberget i Sundvollen, men har bare fått brukstillatelse for to av dem på grunn av manglende kapasitet i E16-krysset …

Leave a Reply

Generated by Feedzy