46 innspill avdekker store muligheter for boligbygging i Gran kommune. Nå vil rådmannen utrede 13 områder videre.

Leave a Reply