Det dreier seg om Gluggeløkka, et gammelt militærdepot på Steglet. Her kan det bli 144 boliger dersom utbygger Trysilhus får det som de ønsker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *