Eiendom · Stillings annonser … det har han gjort, sier Al-Yassiri, som kommer til å være langt mer forsiktig neste gang han leier ut en bolig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *