Køen med personer som søker kommunal bolig blir lenger, sier Kristen Berge, … De fleste av de innleide boliger brukes til å bosette flyktninger, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *