Det bygges boliger, forretninger, møteplasser, gater og infrastruktur. Kommunen har, med noen få unntak, ansvaret for opparbeidelse av gater og …

Leave a Reply