Det er virkelig behov for boliger i det området og det vi ser for oss er å … sier at det enda er en del mål i området som er regulert for bolig, …

Leave a Reply