Jordskifterettens avgjørelse fra i fjor, lister opp 17 eiendommer, … Videre står det at én eiendom ikke skal betale for vedlikehold eller …

Leave a Reply