– Selger anser parkeringsområdet for felles og viser til at både parkering og atkomst fram til eiendommene har fungert siden boligene ble oppført. Det …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *