Markedene preges av frykt og usikkerhet, og aktørenes verdivurdering på en eiendom spriker nå kraftig. Kanskje får vi et vendepunkt i vinter, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *