Vi har valgt å bygge flere boliger, det må være tett og høyt en del steder i byen, og da er det kanskje enkelte parker vi må si nei til – selv om …