Tildelingen av området B4 på Fuglenesåsen ble utlyst på nytt. Nå er det kun Bar Eiendom som har meldt seg til å overta tomten.

Leave a Reply

Generated by Feedzy