De som har tilgjengelige boliger kan ta kontakt med Bodø kommune ved å fylle inn skjema, slik at kommunen får en oversikt over mulige bosteder for …