Forslagsstiller er Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE). … Mulighet for utrykning vest for eiendommen bør vurderes, går det fram av referatet.

Leave a Reply

Generated by Feedzy