En person på Vehus ønsker å lage to nye boligtomter på eiendommen sin. … I kommuneplanen tillates det kun å fradele én bolig-/fritidstomt per eiendom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *