I 2019 var det hogst på eiendommen. … Kleivlia og Mølleberget – og gi dispensasjon for «et mindre antall boliger» etter kommunens skjønn.

Leave a Reply