Da Kenneth kom hjem og sa at han ville gjøre grisehuset om til bolig, trodde jeg det hadde … sto det både våningshus og fjøs på eiendommen.

Leave a Reply